Hỗ trợ: 09.1800.6181 - 0463.263.870
Bán hàng: 09.1800.6181 - 0463.265.870

Bài 2 - Khởi tạo Chủ đầu tư (hoặc đối tác đầu tư)

Phần mềm quản lý dự án VietPM 15/12/2016 1172

Khởi tạo Thông tin chủ đầu tư mới trong phần mềm quản lý dự án VietPM

Để tạo mới một chủ đầu tư hoặc đối tác đầu tư trong VietPM, chúng ta làm như sau:

Khởi tạo chủ đầu tư mới

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống phần mềm và lựa chọn Tab QUẢN LÝ CHỦ ĐẦU TƯ trong menu bên trái.

Bước 2: Chọn mục Tạo chủ đầu tư và xuất hiện giao diện Tạo chủ đầu tư mới bên trái màn hình

Bước 3: Người dùng nhập các thông tin về chủ đầu tư tại các trường cụ thể

Lưu ý:

- Đối với các trường đánh dấu * là các thông tin bắt buộc phải nhập.

- Nếu Chủ đầu tư là đối tác của công ty thì có thể đánh dấu tại mục Đối tác như hình sau:

Đối tác chủ đầu tư

Bước 4: sau khi nhập đầy đủ các trường theo yêu cầu, người dùng click nút Cập nhật để hoàn tất việc khởi tạo mới chủ đầu tư.

 

Phần mềm quản lý dự án VietPM
Thiết kế web ứng dụng VietApp
Tag nổi bật:
09.1800.6181