Hỗ trợ: 09.1800.6181 - 0463.263.870
Bán hàng: 09.1800.6181 - 0463.265.870

Bài 3 - Phân quyền quản lý chủ đầu tư - VietPM

Phần mềm quản lý dự án VietPM 15/12/2016 1100

Phân quyền quản lý chủ đầu tư trong VietPM

Để phân quyền cho các thành viên được quản lý thông tin chủ đầu tư chúng ta thực hiện các bước như sau:

Phân quyền chủ đầu tư

Bước 1:  Đăng nhập vào hệ thống phần mềm và lựa chọn Tab QUẢN LÝ CHỦ ĐẦU TƯ trong menu bên trái.

Bước 2: Chọn mục Danh sách chủ đầu tư và xuất hiện giao diện danh sách chủ đầu tư bên trái màn hình

Bước 3: Click vào Tên chủ đầu tư bạn muốn phân quyền.

Bước 4: Tại trang thông tin chi tiết chủ đầu tư, cuộn chuột xuống dưới cùng và chọn nút Phân quyền -> Hộp thoại phân quyền xuất hiện.

Bước 5: Bạn chọn tên thành viên và phân quyền cho các thành viên đó, sau đó click Cập nhật để hoàn tất phân quyền cho thành viên (như hình sau):

Phân quyền chủ đầu tư trong phần mềm VietPM

Lưu ý:

- Chỉ những thành viên nào được phân quyền quản lý chủ đầu tư mới được xem danh sách và thông tin chi tiết của chủ đầu tư đó.

Phần mềm quản lý dự án VietPM
Thiết kế web ứng dụng VietApp
09.1800.6181