Hỗ trợ: 09.1800.6181 - 0463.263.870
Bán hàng: 09.1800.6181 - 0463.265.870

Bài 5 - Khởi tạo dự án mới - VietPM

Phần mềm quản lý dự án VietPM 16/12/2016 1240

Tạo mới dự án trong VietPM

Để tạo mới một dự án trong phần mềm quản lý dự án online VietPM, chúng ta thực hiện các bước như sau:

Khởi tạo dự án mới trong phần mềm quản lý dự án online

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống phần mềm và lựa chọn Tab QUẢN LÝ DỰ ÁN trong menu bên trái.

Bước 2: Chọn chuyên mục Tạo dự án mới và xuất hiện giao diện tạo dự án mới bên trái màn hình.

Bước 3: Người dùng nhập đầy đủ các thông tin liên quan đến dự án tại các trường.

Lưu ý:

- Đối với các trường bắt buộc được đánh dấu *, người dùng phải nhập liệu đầy đủ.

Bước 4: Sau khi nhập liệu đầy đủ, click nút Cập nhật để hoàn thành việc khởi tạo dự án trong phần mềm quản lý dự án VietPM.

Phần mềm quản lý dự án VietPM
Thiết kế web ứng dụng VietApp
Tag nổi bật:
09.1800.6181