Hỗ trợ: 09.1800.6181 - 0463.263.870
Bán hàng: 09.1800.6181 - 0463.265.870

Công tác quản lý dự án tại Việt Nam

Web ứng dụng 25/09/2016 2662

Khái niệm về quản lý dự án

Quản lý dự án (QLDA) là việc áp dụng các công cụ, kiến thức và kỹ thuật nhằm định nghĩa, lập kế hoạch, tiến hành triển khai, tổ chức, kiểm soát và kết thúc dự án.

Môt dự án được quản lý tốt, tức là khi kết thúc phải thoả mãn được chủ đầu tư về các mặt: thời hạn, chi phí và chất lượng kết quả.

Quản lý dự án

Đặc điểm quản lý dự án

Quản lý dự án là việc giám sát, chỉ đạo, điều phối, tổ chức, lên kế hoạch đối với 4 giai đoạn của vòng đời dự án trong khi thực hiện dự án (giai đoạn hình thành, giai đoạn phát triển, giai đoạn trưởng thành và giai đoạn kết thúc). Mục đích của nó là từ góc độ quản lý và tổ chức, áp dụng các biện pháp nhằm đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu dự án như mục tiêu về giá thành, mục tiêu thời gian, mục tiêu chất lượng. Vì thế, làm tốt công tác quản lý là một việc có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

a) Quản lý phạm vi dự án

Tiến hành khống chế quá trình quản lý đối với nội dung công việc của dự án nhằm thực hiện mục tiêu dự án. Nó bao gồm việc phân chia phạm vi, quy hoạch phạm vi, điều chỉnh phạm vi dự án …

b) Quản lý thời gian dự án

Quản lý thời gian dự án là quá trình quản lý mang tính hệ thống nhằm đảm bảo chắc chắn hoàn thành dự án theo đúng thời gian đề ra. Nó bao gồm các công việc như xác định hoạt động cụ thể, sắp xếp trình tự hoạt động, bố trí thời gian. khống chế thời gian và tiến độ dự án.

c) Quản lý chi phí dự án

Quản lý chi phí dự án là quá trình quản lý chi phí, giá thành dự án nhằm đảm bảo hoàn thành dự án mà chi phí không vượt quá mức trù bị ban đầu. Nó bao gồm việc bố trí nguồn lực, dự tính giá thành và khống chế chi phí.

d) Quản lý chất lượng dự án

Quản lý chất lượng dự án là quá trình quản lý có hệ thống việc thực hiện dự án nhằm đảm bảo đáp ứng được yêu cầu về chất lượng mà khách hàng đặt ra. Nó bao gồm việc quy hoạch chất l ượng. khống chế chất lượng và đảm bảo chất lượng …

đ) Quản lý nguồn nhân lực

Quản lý nguồn nhân lực là ph ương pháp quản lý mang tính hệ thống nhằm đảm bảo phát huy hết năng lực, tính tích cực, sáng tạo của mỗi nguời trong dự án và tận dụng nó một cách có hiệu quả nhất. Nó bao gồm các việc như quy hoạch tổ chức, xây dựng đội ngũ, tuyển chọn nhân viên và xây dựng các ban quản lý dự án.

e) Quản lý việc trao đổi thông tin dự án

Quản lý việc trao đổi thông tin dự án là biện pháp quản lý mang tính hệ thống nhằm đảm bảo việc truyền đạt, thu thập, trao đổi một cách hợp lý các tin tức cần thiết cho việc thực hiện dự án cũng như việc truyền đạt thông tin, báo cáo tiến độ dự án

g) Quản lý rủi ro trong dự án

Khi thực hiện dự án sẽ gặp phải những nhân tố rủi ro mà chúng ta không lường trước được. Quản lý rủi ro là biện pháp quản lý mang tính hệ thống nhằm tận dụng tối đa những nhân tố có lợi không xác định và giảm thiểu tối đa những nhân tố bất lợi không xác định cho dự án. Nó bao gồm việc nhận biết. phân biệt rủi ro, cân nhắc, tính toán rủi ro, xây dựng đối sách và khống chế rủi ro.

h) Quản lý việc thu mua của dự án

Quản lý việc thu mua của dự án là biện pháp quản lý mang tính hệ thống nhằm sử dụng những hàng hóa, vật liệu thu mua được từ bên ngoài tổ chức thực hiện dự án. Nó bao gồm việc lên kế hoạch thu mua. lựa chọn việc thu mua và trưng thu các nguồn vật liệu

i) Quản lý việc giao nhận dự án

Đây là một nội dung quản lý dự án mới mà Hiệp hội các nhà quản lý dự án trên thế giới đưa ra dựa vào tình hình phát triển của quản lý dự án. Một số dự án tương đối độc lập nên sau khi thực hiện hoàn thành dự án, hợp đồng cũng kết thúc cùng với sự chuyển giao kết quả. Nhưng một số dự án lại khác, san khi dự án hoàn thành thì khách hàng lập tức sử dụng kết quả dự án này vào việc vận hành sản xuất. Dự án vừa bước vào giai đoạn đầu vận hành sản xuất nên khách hàng (người tiếp nhận dự án) có thể thiếu nhân tài quản lý kinh doanh hoặc chưa nắm vững được tính năng, kỹ thuật của dự án. Vì thế cần có sự giúp đỡ của đơn vị thi công dự án giúp đơn vị tiếp nhận dự án giải quyết vấn đề này, từ đó mà xuất hiện khâu quản lý việc giao nhận dự án. Quản lý việc giao - nhận dự án cần có sự tham gia của đơn vị thi công dự án và đơn vị tiếp nhận dự án, tức là cần có sự phối hợp chặt chẽ gian hai bên giao và nhận, như vậy mới tránh được tình trạng dự án tốt nhưng hiệu quả kém, đầu tư cao nhưng lợi nhuận thấp. Trong rất nhiều dự án đầu tư quốc tế đã gặp phải trường hợp này, do đó quản lý việc giao - nhận dự án là vô cùng quan trọng và phải coi đó là một nội dung chính trong việc quản lý dự án.

Thực trạng quản lý dự án tại Việt Nam

Hiện nay khái niệm quản lý dự án ngày càng được coi trọng. Đặc biệt khi Việt Nam gia nhập các tổ chức kinh tế thế giới việc Quản lý dự án cần phải được nâng cao cả về lượng và chất. Tuy được chú trọng hơn nhưng trên thực tế vẫn đang tồn tại một số "hình thức" quản lý dự án như sau:

Thực trạng quản lý dự án

Trên thực tế có rất nhiều dự án đã phải ghánh chịu hậu quả và rủi ro to lớn do coi nhẹ công tác quản lý dự án. Vậy vì sao chúng ta biết tầm quan trọng của việc quản lý dự án như vậy mà vẫn không lựa chọn cho mình một hình thức quản lý dự án có bài bản?

Sau khi trao đổi, lấy ý kiến của nhiều đơn vị, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực đầu tư dự án, tư vấn quản lý dự án Viet App nhận thấy:

- Đa số ai cũng muốn quản lý dự án được bài bản để hạn chế rủi ro nhất có thể, giảm thiểu chi phí.

- Đa số không có kiến thức nhiều về quản lý, quản trị dự án

- Không có quy trình và công cụ quản lý dự án tối ưu.

Như vậy để tăng cường công tác quản lý dự án một mặt phải đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn và đặc biệt có năng lực quản lý dự án tốt. Đồng thời tìm kiếm các giải pháp và công cụ quản lý dự án hiệu quả nhằm tối ưu hóa chi phí và tối đa hóa hiệu quả.

Quản lý dự án online

Theo VietApp để vừa mở rộng, tiết kiệm được chi phí, nguồn lực và thời gian cho công tác quản lý dự án thì cách tốt nhất là áp dụng khoa học công nghệ thông tin vào quản lý dự án. Với sức mạnh và ưu điểm vượt trội của Công nghệ thông tin đặc biệt là công nghệ điện toán đám mây sẽ mang lại những hiệu quả vô cùng to lớn  trong công tác quản lý dự án của mỗi cá nhân, tổ chức hay doanh nghiệp.

Cũng từ ý tưởng đó, VietApp đã cho ra đời sản phẩm phần mềm Quản lý dự án - Một web ứng dụng chạy trên nền tảng điện toán đám mây giúp khách hàng có thể quản lý dự án mọi lúc mọi nơi:  Phần mềm quản lý dự án - VietPM. 

Web ứng dụng
Thiết kế web ứng dụng VietApp
Tag nổi bật: web ứng dụng
09.1800.6181