Hỗ trợ: 09.1800.6181 - 0463.263.870
Bán hàng: 09.1800.6181 - 0463.265.870

Phần mềm không thể tốt hơn cho ban quản lý dự án

Quản lý dự án 03/01/2017 2359

Phần mềm dành cho ban quan lý dự án

Có rất nhiều anh chị đã đặt ra câu hỏi: "Ban quản lý dự án nên dùng phần mềm nào?" hay "Phần mềm dành cho ban quản lý dự án là gì?". Theo chúng tôi những thắc mắc đó là hoàn toàn hợp lý. Vai trò của ban quản lý dự án rất quan trọng, do đó họ cần được trang bị công cụ sản xuất tiên tiến. Nhằm mang lại hiệu quả đầu tư và thuận tiện trong công tác quản lý.

Phần mềm dành cho ban quản lý dự án

Trên cơ sở nắm bắt được các yêu cầu nghiệp vụ của ban quản lý dự án. VietApp đã sản xuất phần mềm chuyên dụng cho ban quản lý dự án. Phần mềm quản lý dự án trực tuyến được trang bị hơn 10 phân hệ chức năng chính sau:

Quản lý dự án

Tạo dự án mới

Quản lý các thông tin chi tiết của dự án

Theo dõi thông tin tổng hợp và cập nhật liên tục tình trạng của dự án

Quản lý nhân sự dự án

Tạo nhân sự dự án

Quản lý chi tiết các thông tin nhân sự dự án

Gán nhân sự cho từng dự án

Quản lý gói thầu, công việc

Tạo, lập gói thầu, công việc

Tạo, lập kế hoạch đấu thầu

Quản lý đấu thầu, lựa chọn nhà thầu

Quản lý chi tiết thông tin các gói thầu, công việc

Quản lý nhà thầu dự án

Tạo nhà thầu dự án

Quản lý thông tin chi tiết nhà thầu tham gia dự thầu, nhà thầu trúng thầu

Quản lý năng lực nhà thầu: Nhân sự, máy móc thiết bị, tài chính ...

Quản lý hợp đồng

Khởi tạo hợp đồng

Quản lý thông tin chi tiết hợp đồng

Quản lý thanh toán, quyết toán hợp đồng

Quản lý văn bản, tài liệu dự án

Khởi tạo thông tin tài liệu

Quản lý trực tuyến hệ thống văn bản, tài liệu

Xử lý văn bản đến

Hệ thống giao việc trực tuyến

Tạo giao việc theo chức năng, nhiệm vụ, gói thầu, công việc

Quản lý, theo dõi và tương tác giao việc mọi lúc mọi nơi

Báo cáo công việc

Tạo báo cáo tuần, quý, năm của cá nhân, phòng ban

Quản lý toàn bộ báo cáo của nhân viên, phòng ban mọi lúc mọi nơi

Quản lý tiến độ dự án

Lập tiến độ dự án

Cập nhật và theo dõi tiến độ trực tuyến mọi lúc mọi nơi

Báo cáo tiến độ và xử lý sự cố bất kỳ thời điểm nào

Xem chi tiết: Phần mềm quản lý dự án online

Với việc trang bị đầy đủ các phân hệ như trên, Ban quản lý dự án hoàn toàn yên tâm về công  cụ quản lý dự án hiện đại VietPM này.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu bạn thực sự muốn quản lý  dự án hiệu quả. Đây là giải pháp quản trị dự án mang tầm chiến lược của Doanh nghiệp, chủ đầu tư, ban quản lý dự án. Chúng tôi khẳng định rằng sự lựa chọn của bạn đối với VietPM sẽ mang lại cho bạn nhiều lơi ích to lớn nhất. 

 

Quản lý dự án
Thiết kế web ứng dụng VietApp
09.1800.6181