Hỗ trợ: 09.1800.6181 - 0463.263.870
Bán hàng: 09.1800.6181 - 0463.265.870
Phần mềm quản trị doanh nghiệp
Quản trị 29/12/2016

Phần mềm quản trị doanh nghiệp là một trong những giải pháp tiến bộ khi áp dụng các kỹ thuật cùa công nghệ thông tin vào công tác quản lý. Hiện nay nhiều doanh nghiệp đang chú  trọng và áp dụng công cụ phần mềm vào công tác quản lý doanh nghiệp của mình.

Những căn bệnh thường gặp trong quản trị doanh nghiệp
Quản trị 29/12/2016

Quản trị doanh nghiệp là một công việc rất khó. Quản trị doanh nghiệp tốt sẽ giúp cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đạt hiệu quả cao. Rất nhiều đơn vị, doanh nghiệp đều nói rằng và nghĩ rằng "Tôi đang quản trị doanh nghiệp". Tuy nhiên thực tế vẫn còn tồn tại những căn bệnh "quản trị doanh nghiệp" vẫn âm thầm gặm nhấm mà những nhà quản lý vẫn chưa hề hay biết. 

09.1800.6181