Hỗ trợ: 09.1800.6181 - 0463.263.870
Bán hàng: 09.1800.6181 - 0463.265.870
Phần mềm cho ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
Quản lý dự án 01/01/2017

Ban quản lý dự án là bộ phận quan trọng của Chủ đầu tư. Được thành lập để thay mặt chủ đầu tư quản lý dự án đầu tư đạt kết quả như đã đề ra. Là bộ phận trực tiếp thực hiện công tác quản lý do đó Ban quản lý dự án cần có năng lực chuyên môn và công cụ quản lý hiệu quả. 

Phần mềm quản lý dự án trực tuyến cho ban quản lý dự án là một công cụ quản lý vô cùng hiệu quả cho các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

Ban quản lý dự án nên dùng phần mềm gì ?
Quản lý dự án 02/01/2017

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hiện nay phải thực hiện những khối lượng công việc khổng lồ. Là bộ phận được thành lập bởi chủ đầu tư để thực hiện các dự án đầu tư, tuy nhiên Ban quan lý dự án lại không được mấy quan tâm đầu tư công cụ quản lý. Trái lại họ phải thực hiện những công việc rất quan trọng và anh hưởng đến kết quả đầu tư dự án.

Vậy ban quản lý dự án nên dùng phần mềm gì cho mình để đạt hiệu quả cao trong công tác quản lý?

Phần mềm không thể tốt hơn cho ban quản lý dự án
Quản lý dự án 03/01/2017

Có rất nhiều anh chị đã đặt ra câu hỏi: "Ban quản lý dự án nên dùng phần mềm nào?" hay "Phần mềm dành cho ban quản lý dự án là gì?". Theo chúng tôi những thắc mắc đó là hoàn toàn hợp lý. Vai trò của ban quản lý dự án rất quan trọng, do đó họ cần được trang bị công cụ sản xuất tiên tiến. Nhằm mang lại hiệu quả đầu tư và thuận tiện trong công tác quản lý.

Phần mềm quản lý dự án bất động sản
Quản lý dự án 03/01/2017

Quản lý dự án bất động sản là một công việc vô cùng khó khăn và tốn nhiều chi phí. Hiện nay nhiều chủ đầu tư vẫn quản lý dự án bất động sản một cách thủ công. Vậy vì sao chủ đầu tư không thay đổi tư duy và công cụ quản lý của mình ?

Những "tồn đọng" trong cách quản lý của các Chủ đầu tư
Quản lý dự án 09/01/2017

Cách quản lý "tự phát" đến nay vẫn là một trong những hình thức được nhiều nhà đầu tư hay ban quản lý dự án áp dụng. Vậy những "tồn đọng" trong cách quản lý của các Chủ đầu tư hiện nay là gì ?

Giải pháp quản lý dự án hiệu quả
Quản lý dự án 11/01/2017

Giải pháp quản lý dự án là một trong những vấn đề mà nhiều nhà đầu tư quan tâm. Nên chọn giải pháp quản lý dự án nào để đạt hiệu quả cao nhất ?

09.1800.6181