Hỗ trợ: 09.1800.6181 - 0463.263.870
Bán hàng: 09.1800.6181 - 0463.265.870
Hãy tạo thói quen làm việc có kế hoạch
Quản lý dự án 01/10/2016

Tự phát, bộc phát, thụ động ... là một trong những cách làm việc của đại đa số người lao động tại Việt Nam. Tất cả đều ở tình trạng "nước đến chân mới nhảy". Đó là những hình thức biến tướng của cách làm việc không có kế hoạch. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả công việc và tiến độ công việc.

Những "tồn đọng" trong cách quản lý của các Chủ đầu tư
Quản lý dự án 09/01/2017

Cách quản lý "tự phát" đến nay vẫn là một trong những hình thức được nhiều nhà đầu tư hay ban quản lý dự án áp dụng. Vậy những "tồn đọng" trong cách quản lý của các Chủ đầu tư hiện nay là gì ?

09.1800.6181