Hỗ trợ: 09.1800.6181 - 0463.263.870
Bán hàng: 09.1800.6181 - 0463.265.870
Có nên sử dụng phần mềm để quản lý tài liệu dự án?
Quản lý dự án 12/01/2017

Quản lý tài liệu của dự án là một trong những công việc rất quan trọng. Tuy nhiên không phải thế mà hiện nay nhiều nhà quản lý dự án đã quan tâm. Tài liệu chính là thông tin của dự án, mất tài liệu là mất thông tin, thiếu tài liệu là thiếu thông tin. Và hệ quả của việc thiếu thông tin là quyết sai, quyết nhầm, quyết bừa ...

09.1800.6181