Hỗ trợ: 09.1800.6181 - 0463.263.870
Bán hàng: 09.1800.6181 - 0463.265.870
Quản lý dự án xây dựng bằng phần mềm có nên không?
Quản lý dự án 19/11/2016

Quản lý dự án nói chung và quản lý dự án đầu tư xây dựng nói riêng đều là những công việc đòi hỏi sự phức tạp và chịu sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố. Quản lý dự án đầu tư xây dựng là một lĩnh vực hết sức phức tạp.

Phần mềm quản lý dự án đầu tư xây dựng online
Quản lý dự án 27/11/2016

Phần mềm quản lý dự án đầu tư xây dựng là một giải pháp công nghệ thông tin tiên tiến áp dụng vào công tác quản lý. Sử dụng phần mềm quản lý dự án đầu tư xây dựng giúp chủ đầu tư tiết kiệm chi phí, thời gian và hiệu quả.

Phần mềm cho ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
Quản lý dự án 01/01/2017

Ban quản lý dự án là bộ phận quan trọng của Chủ đầu tư. Được thành lập để thay mặt chủ đầu tư quản lý dự án đầu tư đạt kết quả như đã đề ra. Là bộ phận trực tiếp thực hiện công tác quản lý do đó Ban quản lý dự án cần có năng lực chuyên môn và công cụ quản lý hiệu quả. 

Phần mềm quản lý dự án trực tuyến cho ban quản lý dự án là một công cụ quản lý vô cùng hiệu quả cho các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

Ban quản lý dự án nên dùng phần mềm gì ?
Quản lý dự án 02/01/2017

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hiện nay phải thực hiện những khối lượng công việc khổng lồ. Là bộ phận được thành lập bởi chủ đầu tư để thực hiện các dự án đầu tư, tuy nhiên Ban quan lý dự án lại không được mấy quan tâm đầu tư công cụ quản lý. Trái lại họ phải thực hiện những công việc rất quan trọng và anh hưởng đến kết quả đầu tư dự án.

Vậy ban quản lý dự án nên dùng phần mềm gì cho mình để đạt hiệu quả cao trong công tác quản lý?

09.1800.6181