Hỗ trợ: 09.1800.6181 - 0463.263.870
Bán hàng: 09.1800.6181 - 0463.265.870
Quản lý dự án xây dựng bằng phần mềm có nên không?
Quản lý dự án 19/11/2016

Quản lý dự án nói chung và quản lý dự án đầu tư xây dựng nói riêng đều là những công việc đòi hỏi sự phức tạp và chịu sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố. Quản lý dự án đầu tư xây dựng là một lĩnh vực hết sức phức tạp.

Bài 3 - Phân quyền quản lý chủ đầu tư - VietPM
Phần mềm quản lý dự án VietPM 15/12/2016

Hướng dẫn chi tiết cách phân quyền cho người dùng quản lý chủ đầu tư trong phần mềm quản lý dự án trực tuyến VietPM

Bài 4 - Khởi tạo nhân sự chủ đầu tư - VietPM
Phần mềm quản lý dự án VietPM 16/12/2016

Hướng dẫn chi tiết khởi tạo nhân sự cho chủ đầu tư (tài khoản người dùng phần mềm) trong phần mềm quản lý dự án trực tuyết VietPM

Phần mềm quản trị doanh nghiệp
Quản trị 29/12/2016

Phần mềm quản trị doanh nghiệp là một trong những giải pháp tiến bộ khi áp dụng các kỹ thuật cùa công nghệ thông tin vào công tác quản lý. Hiện nay nhiều doanh nghiệp đang chú  trọng và áp dụng công cụ phần mềm vào công tác quản lý doanh nghiệp của mình.

Phần mềm cho ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
Quản lý dự án 01/01/2017

Ban quản lý dự án là bộ phận quan trọng của Chủ đầu tư. Được thành lập để thay mặt chủ đầu tư quản lý dự án đầu tư đạt kết quả như đã đề ra. Là bộ phận trực tiếp thực hiện công tác quản lý do đó Ban quản lý dự án cần có năng lực chuyên môn và công cụ quản lý hiệu quả. 

Phần mềm quản lý dự án trực tuyến cho ban quản lý dự án là một công cụ quản lý vô cùng hiệu quả cho các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

Ban quản lý dự án nên dùng phần mềm gì ?
Quản lý dự án 02/01/2017

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hiện nay phải thực hiện những khối lượng công việc khổng lồ. Là bộ phận được thành lập bởi chủ đầu tư để thực hiện các dự án đầu tư, tuy nhiên Ban quan lý dự án lại không được mấy quan tâm đầu tư công cụ quản lý. Trái lại họ phải thực hiện những công việc rất quan trọng và anh hưởng đến kết quả đầu tư dự án.

Vậy ban quản lý dự án nên dùng phần mềm gì cho mình để đạt hiệu quả cao trong công tác quản lý?

Phần mềm không thể tốt hơn cho ban quản lý dự án
Quản lý dự án 03/01/2017

Có rất nhiều anh chị đã đặt ra câu hỏi: "Ban quản lý dự án nên dùng phần mềm nào?" hay "Phần mềm dành cho ban quản lý dự án là gì?". Theo chúng tôi những thắc mắc đó là hoàn toàn hợp lý. Vai trò của ban quản lý dự án rất quan trọng, do đó họ cần được trang bị công cụ sản xuất tiên tiến. Nhằm mang lại hiệu quả đầu tư và thuận tiện trong công tác quản lý.

09.1800.6181